Home > Covid-19 > Rregullat dhe masat

COVID-19 Rregullat dhe Masat

Informacion për pasagjerët në lidhje me masat dhe rregullat ndaj COVID-19 që Kukës International Airport ka në fuqi.


1. Për të hyë në terminal personat duhet të jenë të pajisur me maska.

2. Gjatë qëndrimit në terminal njerëzit duhet të respektojnë sinjalistikën, të mbajnë distancim fizik nga persona të tjerë, të përdorin karriget në terminal sipas sinjalistikës.

3. Për kujdesin e higjenës personale janë vendosur dezinfektantë për duart në hyrje të terminalit, në hyrje të korridorit të sigurisë, si edhe në pjesën e mbërritjeve pranë zonës ku tërhiqen bagazhet.

4. Për sigurinë e pasagjerëve edhe të stafit aeroporti pastron dhe dezinfekton vazhdimisht në mjediseve brenda terminalit.