Home > Si shkohet në aeroport > Parkimi

Parkingu

Hapësirat për parkim janë në dispozicion pranë ndërtesës së terminalit të ri dhe mund të përdoren nga çdo pasagjer që mbërrin ose largohet nga Aeroporti.

 

KFZ ofron gjithsej 240 hapësira parkimi.