Home > B2b > Ambjente me qera

Ambjente me qera

KFZ vë në dispozicion të bizneseve që kanë lidhje me Aeroportin ambiente me qera si zyra, biletari udhëtimi, pika të dhënies me qera të makinave, agjenci bankare etj. 


Dhënia e ambienteve me qera në aeroport menaxhohet vetëm nga Aeroporti Ndërkombëtar i Kukësit përmes Departamentit të Marketingut të Aviacionit dhe Komercial. Ju lutem dërgoni pyetjet si dhe interesin tuaj lidhur me keto rezervime, në Aeroportin Ndërkombëtar i Kukësit tek departamenti i sipërpërmendur në adresën e e-mailit: marketing@kuiport.al