Home > B2b > Tarifa & politika promovimi

Tarifa & politika promovimi

Tarifat e avionëve

Aeroporti Ndërkombëtar i Kukësit aplikon tarifa për fluturimet e brendshme dhe ndërkombëtare në Aeroportin Ndërkombëtar të Kukësit.

 

KFZ fton linjat ajrore të prezantojnë shërbime shtesë në Aeroportin Ndërkombëtar të Kukësit duke përfituar nga kostot e reduktuara të operimit.

 

Xhesika Peço
Menaxhere
Departamenti i Marketingut për Kompanitë Ajrore
Kukës International Airport
Ndërtesa e administrates
Kukës, Albania
Albania
E-mail: marketing@kuiport.al