Home > B2b > Shërbimet aeroportuale

Shërbimet Aeroportuale

Veprimtaria operacionale në Aeroportin Ndërkombëtar i Kukësit është e manaxhuar nga Departamenti i Operacioneve, i cili garanton infrastrukturën e nevojshme për të gjithe perdoruesit në shërbim të sigurisë dhe të performances profesionale ndaj pasagjerëve.


Lutemi, drejtoni të gjitha pyetjet apo kërkesat në adresën e mëposhtme: operations@kuiport.al

 

Altin Janku dhe Aurel Stefani

Departamenti i Sherbimeve Aeroportuale

E-mail:operations@kuiport.al