Home > Kompania > Ekipi ynë

Ekipi ynë

 

Duhen shumë njerëz për të operuar një aeroport. Më shumë se një vend për të punuar - është një komunitet. Ekipi kryesor organizativ i KFZ po mbikëqyr operacionet e përgjithshme, planifikimin dhe zhvillimin e aeroportit dhe ka një numër mandatesh më specifike, përfshirë:

 

  • Sigurimi i një ambienti të sigurt dhe të sigurt për udhëtarët dhe punonjësit e aeroportit
  • Sigurimi i një sistemi të sigurt piste përmes pastrimit dhe mirëmbajtjes së borës
  • Sigurimi i shërbimeve të urgjencës, të tilla si shërbimet e zjarrfikjes dhe përgjigja e parë mjekësore
  • Sigurimi i një menaxhimi financiar solid për stabilitetin dhe zgjerimin e objekteve
  • Sigurimi i një përvoje pozitive aeroporti për vizitorët në aeroport
  • Sigurimi i kërkesave të udhëtimit në rajon po përmbushet duke zhvilluar raste biznesi dhe duke punuar me linjat ajrore për të siguruar shërbime të reja dhe shtesë të linjave ajrore.
  • Shërbimi ndaj klientit është pasioni ynë!