Home > Kompania > Përgjegjësi sociale

Përgjegjësi Sociale

 

Ne në KFZ ofrojmë lehtësi, siguri dhe komoditet të standardit të lartë që synojnë kënaqësinë e klientit. Kjo arrihet ndërsa aeroporti operon me ndikimin më të vogël të mundshëm në mjedis dhe komunitetet lokale, dhe si një mjedis pune i shëndetshëm dhe i sigurt për stafin e tij. Përmirësimi i vazhdueshëm është futur në fushat e menaxhimit të mbetjeve përmes zbatimit efektiv të riciklimit të mbeturinave dhe duke udhëzuar dhe trajnuar stafin.


Përgjegjësia Sociale e Korporatave (CSR) në Aeroportin Ndërkombëtar të Kukësit ka të bëjë me respektimin dhe mbështetjen e njerëzve dhe komuniteteve dhe duke luajtur rolin tonë për të minimizuar ndikimin tonë në mjedis. Ne besojmë se mund të japim një kontribut pozitiv afatgjatë për punonjësit tanë, investitorët, partnerët e biznesit, komunitetet në të cilat veprojmë dhe komunitetin global.

 

Çdo punonjës në Aeroportin Ndërkombëtar të Kukësit është i përkushtuar në strategjinë tonë të CSR sepse të qenit një kompani e përgjegjshme është gjëja e duhur për të bërë, por është gjithashtu e drejtë për ne si biznes. Ne jemi duke krijuar vlera reale me nivele të larta shërbimi ndaj klientëve tanë, punonjësve dhe partnerëve tanë ndërsa përpiqemi për të mirën sociale dhe mjedisore në komunitetin në të cilin veprojmë.