Home > Info ligjore > Autorësia

Imprint

Përgjegjësia për përmbajtjen e kësaj faqe në internet qëndron te:

Aeroporti Ndërkombëtar i Kukësit

 

Impuls Studio Sh.P.K.
BLV. Gjergj Fishta
Kulla 5, Ap. 4,
Tiranë
Albania

Tel. 00355 4 2225 997
Mob.00355 6920 99 573
E-mail:info@impuls.al
Website:www.impuls.al